Uitbreidingsmodule met 4 afstandsgedimde uitgangen (4x0/1 - 10V)
Details
Beschrijving
De “DMA-004-003” is een uitbreidingsmodule met 4 afstandsgedimde uitgangen (4 x 0/1 - 10V) voor aansluiting op de Start Kit of aan onze LAN-module.

Ze kan ook autonoom en rechtstreeks via een drukknop bediend worden via de RS485-communicatiebus.

Hij beschikt over 4 analoge uitgangen 0/1 – 10V voor spanningsaansturing van dimbare EVSA (bv. tllampen). Daarenboven zijn nog eens 4 potentiaalvrije contacten van 16A voor de elektrische aansturing van deze laatste voorzien.

Werking
Zolang een bepaalde druktoets ingedrukt blijft, wordt de bijbehorende uitgang gedimd.
Door de druktoets eenmaal kortstondig in te drukken, wordt een “ingeschakelde” uitgang gedoofd. Door de druktoets eenmaal kortstondig in te drukken, wordt een “gedoofde” uitgang weer ingeschakeld met de verlichtingssterkte die het laatst aan deze uitgang toegewezen werd.
Technische gegevens

DOMESTIA a division of D-TECH Electronic
rue Jean Jaurès, 176 | 4430 Ans | Belgium | Tel +32 4 372 07 16 | Fax +32 4 372 07 19 | info@domestia.be

Copyright © 2021 Domestia. Tous droits réservés | Privacy | Website by Flexvision